Naše činnost

Spolek AKTRA.cz, z.s. zahájil v roce 2015 činnost v Čelákovicích, kde chyběla širší nabídka volnočasových aktivit zejména pro dívky. V současné době připravuje pestrou nabídku pro všechny zájemce o kvalitní a smysluplné využití volného času, zejména o pohybové aktivity z oblasti tanečních disciplín a sportovní gymnastiky, hry na hudební nástroje, výtvarných a dramatických činností pro děti a mládež, bez rozdílu talentu, genderu, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu.

Po celý školní rok organizujeme pravidelné kroužky pro děti od 4 let, a to jak skupinové tak i individuální výuky.

O prázdninách a víkendech se s dětmi účastníme soutěží, přehlídek a soustředění. Pro širokou veřejnost pak připravujeme letní tábory, víkendové akce a svými vystoupeními či zábavným programem pro děti se pravidelně zapojujeme do veřejného života v Čelákovicích.

Naším cílem je oslovit co nejvíce jedinců, aby přijaly pravidelný pohyb a smysluplnou volnočasovou aktivitu za svou každodenní potřebu. Aby se každému pravidelná volnočasová aktivita stala součástí běžného života, což vnímáme jako nezanedbatelnou účinnou formu primární prevence sociálně patologických jevů, je potřeba zachovat pestrou nabídku, cenově dostupnou, materiálově dobře zajištěnou a lektorsky vhodně obsazenou. 

Výroční zpráva AKTRA.cz, z.s. za rok 2020 je k dispozici ke stažení ZDE.