zábavné věci je možné dělat každý den

Sport

Gymnastika pro radost

Gymnastické lekce zahrnující základy sportovní gymnastiky. Metodika cvičení jednotlivých skupin je připravena s ohledem na věk dětí, aby přirozenou a zábavnou formou rozvíjela pohybové dovednosti a dbala na jejich zdravý vývoj. Do všech lekcí zahrnujeme základní gymnastickou průpravu, která je vede k celkovému zlepšení kondice a tvoří základ pro všechny druhy sportů. V průběhu lekcí dbáme na správné držení těla, nápravu svalových disbalancí a kooperaci v kolektivu.

Cvičící jsou rozděleny do družstev po 6-8 dětech s přihlédnutím k věku a výkonnosti. V každé lekci je zahrnuto kondiční cvičení. Připravení cvičenci se mohou zúčastnit gymnastických závodů a přehlídek.

Jóga pro děti

Jóga je nauka o lidské bytosti, o rovnováze v těle, mysli a duše. Málokdo umí na toto téma pracovat s dětmi. Naše certifikovaná (a hlavně úžasná) lektorka připravila lekce jógy speciálně pro naše děti, s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a potřebám dětí.

Děti mají příležitost nejen objevit své tělo, zlepšit svou pozornost, zklidnit se a odstranit stres a obavy, ale celkově zlepšit své zdraví a zažít nové a hluboké prožitky.

Tanečky - balet

Taneční lekce zahrnují jak taneční a rytmickou průpravu, tak základy klasické taneční techniky (baletu) a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. Později se mohou děti rozhodnout, zda se více zaměří na klasický nebo moderní tanec, a účastnit se různých přehlídek a soutěží.

Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Vzdušná akrobacie (šály)

Vzdušná akroacie má různé podoby. Od cirkusového pojetí po sportovní soutěžení. U nás se můžete seznámit se základy cvičení na vertikálních šálách. Jedná se o způsob cvičení, který jedinečným způsobem posílí celé tělo a vytříbí ladnost provedení. Výhodou vzdušné akrobacie, jakožto jedné z technik posílení těla je, že svaly zatěžujeme vlastní vahou těla a tudíž minimalizujeme riziko jejich přetížení. V kombinaci s citlivým individuálním přístupem děti ani neví, že posilují a užívají si netradiční pohyb doprovázený příjemnou hudbou.

Přihlášky na jednotlivé lekce

Připojte se k nám na Facebooku

@aktra.cz

Pošlete nám zprávu

Zavolejte nebo zašlete SMS