ZÁBAVNĚ  — PRAKTICKY — PRO  ŽIVOT

Angličtina

Angličtina

Každé dítě se učí ve škole angličtinu. Ale jak zareaguje, až ji bude muset použít v běžném životě? Připravme se zábavnou formou na skutečný život.
Lekce probíhají ve skupinách po 6-8 dětech podobného věku a jazykové úrovně.

Lekce pro předškolní děti – zahrnují spoustu dětských her, při kterých probíhá komunikace jak v českém, tak anglickém jazyce, a děti tak nenásilnou formou objevují jednotlivá anglická slovíčka. Každá hodina je doplněna o výtvarnou, sportovní nebo hudební aktivitu.

 

Lekce pro školní děti (nebo již trochu kamarády s Aj) zahrnují více komunikačních her. Již známá slovíčka užívají v obvyklých obratech, frázích a situacích. Češtinu v těchto lekcích používáme již minimálně. Jednotlivé lekce reagují na aktuální tradice a obyčeje. Ve školním roce 2022/2023 není tato úroveň otevřena. V případě zájmu nás prosím kontaktujte individuálně.

 

Lekce pro starší děti jsou již více zaměřeny na gramatickou správnost a konverzaci na aktuální témata. Cílem je mluvit, číst, mluvit, mluvit, a správně psát. (Není to chyba, nebát se mluvit je opravdu velmi důležité…) Aktuálně tyto lekce probíhají pouze individuální formou.

Přihlášky na jednotlivé lekce

Připojte se k nám na Facebooku

@aktra.cz

Pošlete nám zprávu

Zavolejte nebo zašlete SMS