zábavné věci je možné dělat každý den

Hudba a dramatika

Hra na hudební nástroje

Individuální lekce hry na zobcovou nebo příčnou flétnu, a hry na klavír s méně formálním a přátelským přístupem učitele a přizpůsobením obsahu lekcí vašim přáním. Někdo chce umět zahrát si písničku, jiný si zamiluje klasické skladby, další upřednostní třeba improvizaci.

Součástí lekcí je nejen herní technika, ale i zdokonalování se v naslouchání hudbě, hudební představivosti. Samozřejmostí je i výuka hudební nauky a teorie, ale postupně, jako součást samotné hry na nástroj. Lekce jsou spolutvořeny s žáky či jejich rodiči, a konkrétní náplň je volena dle převažujícího zájmu žáků.

Rozvrh lekcí se sjednává individuálně. Pro mladší děti je možné zvolit výuku ve skupinách po 2.

Divadelnictví

Pravidelné zkoušky zájemců o divadelní tvořivou činnost zahrnující nejen klasickou činoherní, ale i muzikálové prvky. Děti mají možnost seznámit se nejen se základy herectví, ale i s režií, výtvarným zpracováním scény, či kostýmů.

Tvořivá činnost zahrnující dramatické hry, improvizace a etudy zaměřené na rozvoj představivosti, smyslového vnímání, pozornosti, fantazie a různé varianty dosažení pravdivého a výrazného zveřejnění smyslového či citového prožitku. Lekce zahrnují hry se slovy, asociační hry, tance, pohybové hry a improvizaci, pohyb a mluvu na jevišti, zpěv a přednes uměleckého textu, moderace.

Přihlášky na jednotlivé lekce

Připojte se k nám na Facebooku

@aktra.cz

Pošlete nám zprávu

Zavolejte nebo zašlete SMS