zvuky — noty — zpěv —hudba= dobrá  nálada

hudební nabídka

Muzicírování pro děti 3 do 6 let

První hudební krůčky vedoucí ke vnímání rytmu, objevování hudebních nástrojů, pozorování hudebních zákonitostí a rozvoji zpěvu a hry na vlastní tělo.

Pomocí hudebních, rytmických a tanečních her u dětí probouzíme hudební cit. Seznámíme je se základními vlastnostmi tónů (délkou, výškou, sílou a barvou), popovídáme si o způsobech záznamu zvuků a hudby, Kroužek muzicírování doporučujeme před vlastní hrou na hudební nástroje, případně před přijímacími zkouškami na ZÚŠ.

Ve školním roce 2022/23 probíhá kroužek vždy v úterý od 16 hod.

Zpěv (sborový i sólový)

Zpívání, jakožto nápodoba zvuků kolem nás, je jeden z nejpřirozenějších projevů. A že někdo má hudební hluch? Kdeže, to je spíš psychický blok. Pojďme s dětmi pracovat včas a ušetřeme je trapných situacích….hudební sluch i pěkný zpěv se dá naučit. A jak? Při hře, nápodobou, zklidněním dechu…

Děti se při pravidelných lekcích seznámí se základními pěveckými technikami, notami i hudební představivostí. Zlepší svůj dech, intonaci, cit ro rytmus i soustředěnost.

Kroužek skupinového zpěvu pro děti od 4 do 8 let probíhá každý pátek od 16:00 hod. Pro ostatní zájemce (jiný věk, individuální přístup) po dohodě.

Výuka hry na klavír a klávesy

Individuální lekce hry  na klavír s méně formálním a přátelským přístupem učitele a přizpůsobením obsahu lekcí vašim přáním. Někdo chce umět zahrát si písničku, jiný si zamiluje klasické skladby, další upřednostní třeba improvizaci.

Součástí lekcí je nejen herní technika, ale i zdokonalování se v naslouchání hudbě, hudební představivosti. Samozřejmostí je i výuka hudební nauky a teorie, ale postupně, jako součást samotné hry na nástroj. Lekce jsou spolutvořeny s žáky či jejich rodiči, a konkrétní náplň je volena dle převažujícího zájmu žáků.

Rozvrh lekcí se sjednává individuálně v délce 30 nebo 45 min. Pro mladší děti je možné zvolit výuku ve skupinách po 2.

Výuka hry na zobcovou flétnu

Individuální lekce hry  na zobcovou flétnu s méně formálním a přátelským přístupem učitele a přizpůsobením obsahu lekcí vašim přáním. Pro první krůčky používáme veselé notičky a nácvik hry podle školy Ladislava Daniela. Pro pokročilejší vybíráme aktuální hity a filmové melodie. Dále nabízíme možnost hry s doprovodem klavíristy, či kytaristy.

Součástí lekcí je nejen herní technika, ale i zdokonalování se v naslouchání hudbě, hudební představivosti. Samozřejmostí je i výuka hudební nauky a teorie, ale postupně, jako součást samotné hry na nástroj. Lekce jsou spolutvořeny s žáky či jejich rodiči, a konkrétní náplň je volena dle převažujícího zájmu žáků.

Rozvrh lekcí se sjednává individuálně v délce 30 nebo 45 min.. Pro mladší děti je možné zvolit výuku ve skupinách po 2.

Přihlášky na jednotlivé lekce

Připojte se k nám na Facebooku

@aktra.cz

Pošlete nám zprávu

Zavolejte nebo zašlete SMS