Divadelnictví

Pravidelné zkoušky zájemců o divadelní tvořivou činnost zahrnující nejen klasickou činoherní, ale i muzikálové prvky. Děti mají možnost seznámit se nejen se základy herectví, ale i s režií, výtvarným zpracováním scény, či kostýmů.

Pravidelné zkoušky probíhají:

Středa 15:45 – 16:30 hod pro děti od 6 do 15 let

1 pátek v měsíci 16:00 – 18:00 hod pro obsazené do představení

Tvořivá činnost zahrnující dramatické hry, improvizace a etudy zaměřené na rozvoj představivosti, smyslového vnímání, pozornosti, fantazie a různé varianty dosažení pravdivého a výrazného zveřejnění smyslového či citového prožitku. Lekce zahrnují hry se slovy, asociační hry, tance, pohybové hry a improvizaci, pohyb a mluvu na jevišti, zpěv a přednes uměleckého textu, moderace.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře níže: