Balet

Náplň lekcí baletu pro děti od 4 do 8 let zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti.

Tréninky probíhají:

Čtvrtek 13:30 – 15:00 závodní výběr

Čtvrtek 15:00 – 15:45 děti 4-8 let

Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

V případě zájmu a dosažení určitých fyzických předpokladů je možné pokračovat v závodní skupině baletu, která se pravidelně účastní baletních vystoupení, přehlídek a soutěží.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře níže: