Sportovní aktivity

Gymnastika pro radost, Team Gym, Sportovní všestranost, Balet, Modern dance

Hudebně-dramatické aktivity

Hra na klavír, Hra na flétnu, Hudební teorie

Výtvarné aktivity

Kresba a malba