Muzikál a dramatická tvoření

Muzikál a dramatické tvoření

pro děti od 6 do 15 let = úterý 15:30 – 16:30

děti si zábavnou formou osvojí různé texty, naučí se mluvit pro publikum a pohybovat se na pódiu. Stydlíni se naučí, jak se prosadit, aktivci pak soustředěné práci. Všichni si užijí spoustu legrace, zlepší si projev, paměť a dozví se, co se děje v zákulisí.

Tvořivá činnost zahrnující dramatické hry, improvizace a etudy zaměřené na rozvoj představivosti, smyslového vnímání, pozornosti, fantazie a různé varianty dosažení pravdivého a výrazného zveřejnění smyslového či citového prožitku. Lekce zahrnují hry se slovy, asociační hry, tance, pohybové hry a improvizaci, pohyb a mluva na jevišti, zpěv a přednes uměleckého textu, moderace.

Garant: Zuzana Prokopovičová
Lektor: Markéta
Cena:    1.pol. = 960,-Kč         2.pol.=960,-Kč

Přihlášky, organizace pololetí

  • Kapacita lekcí je 15 dětí.
  • V roce 2018/2019 započne výuka v úterý 18.9.2018.
  • Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.
  • Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku
image1912