Gymnastika pro radost

Jedná se o lekce zahrnující základy sportovní gymnastiky. Metodika cvičení jednotlivých skupin je připravena s ohledem na věk dětí, aby přirozenou a zábavnou formou rozvíjela pohybové dovednosti a dbala na jejich zdravý vývoj. Do všech lekcí zahrnujeme základní gymnastickou průpravu, která je vede k celkovému zlepšení kondice a tvoří základ pro všechny druhy sportů. V průběhu lekcí dbáme na správné držení těla, nápravu svalových disbalancí a kooperaci v kolektivu.

Tréninky probíhají jednou týdně:

Úterý 14:30 – 15:30 dívky ve věku 6-10 let

Čtvrtek 15:45 – 16:45 dívky ve věku 4-7 let

Čtvrtek 17:30 – 19:00 dívky i chlapci ve věku 8- 15 let

Cvičící jsou rozděleny do družstev po 6-8 dětech s přihlédnutím k věku a výkonnosti. V každé lekci je zahrnuto kondiční cvičení. Připravení cvičenci se mohou zúčastnit gymnastických závodů a přehlídek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře níže: