JazzDance

Jazz Dance pro děti od 4 do 8 let = každou středu 15:00—16:00

Prostřednictvím pohybových cvičení, her  a etud si děti užívají radost z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, procvičují pohybovou paměť a seznamují se s nejrůznějšími moderními tanečními styly.

Základy Jazz dance kombinujeme s uvolněnějšími technikami moderního (neboli scénického) tance. Více se zde pracuje se zemí (převaly, kontrakce, zdvihy, pády) a důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie.

Garant: Zuzana Prokopovičová a Nicole Dvořáková
Lektor: Zuzka a Nicole
Cena:     1.pol. = 1.206 Kč     2. pol.  = 1.273 Kč  
Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

Jazz Dance pro děti od 8 do 15 let = každou středu 16:00—17:00

Jazz dance není již ve své dnešní podobě jen tanec, který je spojen s filmovou a muzikálovou tvorbou, a netančí se jen na typicky jazzovou hudbu. Dnešní Jazz dance, někdy označován i jako Modern Jazz, užívá mnoho prvků z tradičních tanečních technik (baletu, graham, lemon), ale kombinuje je se současnými tanečními techniky, improvizací a nezapomíná na obsah.

Během roku jsou lekce rozděleny do 4 bloků, v nichž se věnujeme jedné z tradičních technik. Součástí každé lekce je prostor pro improvizaci a taneční etudy zaměřené na výraz a sdílení pocitů a nálad. Díky nácviku základních tanečních technik je Jazz velmi vhodný pro toho, kdo se chce věnovat novým tanečním stylům. V Jazzu totiž najde základy všeho, co bude později potřebovat.

Garant: Nicole Dvořáková
Lektor: Nicole
Cena:     1.pol. = 1.800 Kč          2. pol.  = 1.900 Kč
               (Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)

Přihlášky, organizace pololetí

  • Kapacita lekcí je  15 dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2018 do 15.9.2018 nebo do naplnění kapacity.
  • Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 17.-21.9.2018 dle rozvrhu.
  • Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.
  • Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.
  • Zájemci o start na soutěžích by měli chodit i na tréninky baletu, kde je kladen důraz na klasickou taneční techniku, rozvoj síly a řízeně vedeného pohybu.