Domů

Textové pole: Muzikál a dramatické tvoření pro děti od 4 do 15 let ve středu od 15:00 do 16:30 hod
Děti si zábavnou a hravou formou osvojí různé texty, naučí se mluvit pro publikum a pohybovat se na pódiu. Stydlíni se naučí, jak se prosadit, Aktívci pak soustředěné práci. Všichni si užijí spoustu legrace , zlepší si projev, paměť a dozví se, co se děje v zákulisí.
Tvořivá činnost zahrnující dramatické hry, improvizace a etudy zaměřené na rozvoj představivosti, smyslového vnímání, pozornosti, fantazie a různé varianty dosažení pravdivého a výrazného zveřejnění smyslového či citového prožitku. Lekce zahrnují hry se slovy, asociační hry, tanec, pohybové hry a improvizaci, pohyb a mluva na jevišti, zpěv a přednes uměleckého textu, moderace. 
Garant: Kateřina Volfová
Lektoři: Zuzka, Dan
Cena:	1.pol. = 2.000 Kč	2. pol.  = 2.000 Kč
	(Po dohodě možno hradit 480 Kč měsíčně.)

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je 15 dětí.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 11.-15.9.2017 ve výše uvedených dnech a časech.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 11.9.2017 do 22.6.2018.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2017 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.