Domů

Textové pole: Muzikál a dramatické tvoření pro děti od 4 do 15 let v úterý od 15:30 do 16:30 hod
Děti si zábavnou a hravou formou osvojí různé texty, naučí se mluvit pro publikum a pohybovat se na pódiu. Stydlíni se naučí, jak se prosadit, Aktívci pak soustředěné práci. Všichni si užijí spoustu legrace , zlepší si projev, paměť a dozví se, co se děje v zákulisí.
Tvořivá činnost zahrnující dramatické hry, improvizace a etudy zaměřené na rozvoj představivosti, smyslového vnímání, pozornosti, fantazie a různé varianty dosažení pravdivého a výrazného zveřejnění smyslového či citového prožitku. Lekce zahrnují hry se slovy, asociační hry, tanec, pohybové hry a improvizaci, pohyb a mluva na jevišti, zpěv a přednes uměleckého textu, moderace. 
Garant: Zuzana Prokopovičová
Lektoři: Zuzka, Markéta
Cena:	1.pol. = 960 Kč	2. pol.  = 960 Kč

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je 15 dětí. Přihlášky zde:

 

Þ V roce 2019/2020 započne výuka v úterý 17.9.2019.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2019 do 19.6.2020.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.