Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  32 dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2018 do 14.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 17.-21.9.2018 ve výše uvedených dnech a časech.

 

Þ Cvičení probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

Þ Zájemci o start na gymnastických závodech a soutěžích by měli chodit na tréninky dvakrát týdně. Ideálně v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 17 hod. (Ve čtvrtek se jedná o speciální vyhrazenou lekci pro závodní přípravu.

 

Gymnastika (8–15 let) = každé pondělí 16:00—17:00                                                                                            a/nebo čtvrtek 17:00—18:00

Cvičíme na gymnastickém nářadí, hrajeme hry, rozvíjíme pohybové dovednosti.

Metodika gymnastického cvičení cílí na všestranný pohybový rozvoj cvičenců, především v oblasti řízeného a bezpečného pohybu. Cvičíme na gymnastickém nářadí a využíváme i jiné veselé pomůcky. Stěžejní výkony jsou směřovány k akrobacii, přeskoku, hrazdě a kladině. Zdravým a vyváženým pohybem podávaným zábavnou formou děti získávají dobrý základ pro další sportovní specializaci, naučí se šetrnému zacházení s vlastním tělem v běžném životě a upevní si pozitivní vztah ke sportu.

 

Gymnastika pro děti od 4 do 8 let = každé pondělí 15:00—16:00

Cvičíme na gymnastickém nářadí, hrajeme hry, rozvíjíme pohybové dovednosti.

Metodika cvičení jednotlivých skupin je připravena s ohledem na věk dětí, aby přirozenou a zábavnou formou rozvíjela pohybové dovednosti a dbala na jejich zdravý vývoj. Do všech lekcí zahrnujeme základní gymnastickou průpravu, která je vede k celkovému zlepšení kondice a tvoří základ pro všechny druhy sportů. V průběhu lekcí dbáme na správné držení těla, nápravu svalových disbalancí a kooperaci v kolektivu.

 

Cvičící jsou rozděleny do družstev po 6-8 dětech s přihlédnutím k věku a výkonnosti.

Připravení cvičenci se mohou zúčastnit gymnastických závodů a přehlídek.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektoři: Markéta/Andrea, Nicole, Pavla

Cena:         1.pol. = 1.206 Kč        2.pol. = 1.072 Kč        jen v pondělí

                  1.pol. = 1.072 Kč        2.pol. = 1.273 Kč        jen ve čtvrtek

                  1.pol. = 2.050 Kč        2.pol. = 2.100 Kč        v pondělí i čtvrtek

 

Cvičící jsou rozděleny do družstev po 6-8 dětech s přihlédnutím k věku a výkonnosti.

Připravení cvičenci se mohou zúčastnit gymnastických závodů a přehlídek.

Garant: Zuzana Prokopovičová       

Lektoři: Markéta, Nicole, Pavla

Cena:          1.pol. = 1.206 Kč        2. pol.  = 1.072 Kč

                     Cena zahrnuje i převod dětí z MŠ/ZŠ v Čelákovicích.