Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  32 dětí. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity zde:

 

Þ Tréninky probíhají v TJ Spartak Čelákovice, Masarykova 585/16.

 

Þ Cvičení probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 9.9.2019 do 19.6.2020.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

Þ Zájemci o start na gymnastických závodech a soutěžích by měli chodit na tréninky dvakrát týdně. Ideálně v pondělí a ve čtvrtek od 16 do 17 hod. (Ve čtvrtek se jedná o speciální vyhrazenou lekci pro závodní přípravu.

 

Sportovní všestrannost (6–15 let) = čtvrtek 16:00—18:00

Sportovní gymnastika, atletika, plavání a šplh. Účast na závodech.

Již třetím rokem se připravujeme na postupovou soutěž ve sportovní všestrannosti, ze které jsme přivezli loni postup do republikového ve všech obsazených kategoriích. Zlaté úspěchy z gymnastiky jsme doplnili i předními místy z atletiky a plavání. Celkově jsme postoupili ze první míst a k tomu v několika věkových kategoriích ukořistili i druhé postupové místo.

Aby naše příprava byla kvalitnější, přinášíme pro letošní rok novinku v podobě celoroční přípravy i v atletice a plavání. Dvouhodinový blok je možné kombinovat s pondělní gymnastikou.

 

Gymnastika pro radost

 = pondělí 15-16 (od 3 let) / úterý 17-18 / čtvrtek 17-18

Cvičíme na gymnastickém nářadí, hrajeme hry, rozvíjíme pohybové dovednosti.

Metodika cvičení jednotlivých skupin je připravena s ohledem na věk dětí, aby přirozenou a zábavnou formou rozvíjela pohybové dovednosti a dbala na jejich zdravý vývoj. Do všech lekcí zahrnujeme základní gymnastickou průpravu, která je vede k celkovému zlepšení kondice a tvoří základ pro všechny druhy sportů. V průběhu lekcí dbáme na správné držení těla, nápravu svalových disbalancí a kooperaci v kolektivu.

 

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektoři: Iveta, Nicole, Bára, Lukáš

Cena:     2.100 Kč / pololetí

                 

Cvičící jsou rozděleny do družstev po 6-8 dětech s přihlédnutím k věku a výkonnosti.

Připravení cvičenci se mohou zúčastnit gymnastických závodů a přehlídek.

Garant: Zuzana Prokopovičová       

Lektoři: Markéta, Nicole, Kačenka, Květa

Cena:          1.pol. = 1.206 Kč        2. pol.  = 1.072 Kč

                     Cena zahrnuje i převod dětí z MŠ/ZŠ v Čelákovicích.