Domů

Textové pole: Hra na klavír pro zájemce od 5 do 99 let
Individuální lekce hry na klavír a klávesové nástroje s méně formálním a přátelským přístupem učitele a přizpůsobení obsahu lekcí vašim potřebám.
Součástí lekcí je nejen herní technika, ale i zdokonalování se v naslouchání hudbě, hudební představivosti a základy improvizace.
Pro mladší děti možno zvolit výuku ve skupinách po 2.
Termín lekce nutno sjednat v pondělí, úterý nebo pátek.
Cena za lekci 200 Kč. 
Omluvené absence možno nahradit. Skupinová výuka se slevou 25%.
Garant a lektor: p. Stříbrný (pedagog se zkušenostmi jak se soukromou výukou, tak s výukou v ZUŠ, aktivní hudebník).
Textové pole: Hra na flétnu pro zájemce od 5 do 99 let
Individuální lekce hry na flétnu s méně formálním a přátelským přístupem učitele a přizpůsobení obsahu lekcí vašim potřebám.
Součástí lekcí je nejen herní technika, ale i zdokonalování se v naslouchání hudbě, hudební představivosti. Lekce jsou zpestřovány o hru při doprovodu klavíru i filmových a pohádkových nahrávek.
Pro mladší děti možno zvolit výuku ve skupinách po 2.
Termín lekce nutno sjednat od pondělí do pátku.
Cena za lekci 200 Kč.
Omluvené absence možno nahradit. Skupinová výuka se slevou 25%.
Garant a lektor: Ing. Vít Andršt (pedagog se zkušenostmi s výukou v ZUŠ, i se soukromou výukou, kapelník a aktivní hudebník).

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity. Požadavky na konkrétní čas prosím řešte co nejdříve telefonicky—kdo si dřív termín zarezervuje, toho je. Výuka probíhá standardně v uvedených dnech v časovém rozmezí 12:30—18:30 hod.

 

Þ Lekce se konají na adrese Masarykova 585/16, v 1. patře.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 9.9.2019 do 19.6.2020.

 

Þ Výuka probíhá na pianinu nebo vlastní zobcové flétně. (Flétnu je možno zakoupit při zahájení kurzu u vyučujícího.) Výuka zahrnuje základy hudební nauky, a tak je potřeba i vlastní notový sešit. Noty a ostatní materiál bude dětem předán vyučujícími.