Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je 10 dětí. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity zde:

 

Þ Lekce se konají v sálku u MŠ Rumunská.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

 

                                                Balet pro děti od 4 do 7 let = každý čtvrtek 15:00—15:45

                                                Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost                                                              z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost                                                      a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Náplň lekcí zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. V prvním pololetí děti zejména objevují zákonitosti pohybu, tělesnou koordinaci a uvědomují si prostor, k čemuž napomáhá převážně práce na zemi. Od druhého pololetí se již snaží o základy typických tanečních prvků při práci u baletní tyče.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Nicole Dvořáková

Cena:     1.pol. = 950 Kč       2. pol.  = 950 Kč      Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

 

Závodní balet = každý čtvrtek 13:30—14:45

Baletní choreografie, prezentace zvládnuté techniky, účast na soutěžích.

Lekce určené vybraným účastníkům základní výuky. Prosím o přihlašování jen po dohodě s garantem kurzů.

 

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Zuzana Prokopovičová, Nicole Dvořáková

Cena:     1.pol. = 1.575 Kč          2. pol.  = 1.575 Kč