Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  10 mladších dětí a 15 starších či pokročilých dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2017 do 15.9.2017 nebo do naplnění kapacity.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 11.-15.9.2017 ve výše uvedených dnech a časech.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 11.9.2017 do 22.6.2018.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2017 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

Þ Zájemci o start na soutěžích by měli chodit na tréninky dvakrát týdně—v pondělí 17:00—18:30 a ve čtvrtek 16:00—17:00 hod. (Ve čtvrtek se jedná o speciální vyhrazenou lekci pro soutěžní přípravu.)

 

                                                Balet pro děti od 4 do 6 let = každé úterý 15:00—15:45

                                                Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost                                                              z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost                                                      a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Náplň lekcí zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. V prvním pololetí děti zejména objevují zákonitosti pohybu, tělesnou koordinaci a uvědomují si prostor, k čemuž napomáhá převážně práce na zemi. Od druhého pololetí se již snaží o základy typických tanečních prvků při práci u baletní tyče.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Nicole Dvořáková

Cena:     1.pol. = 900 Kč       2. pol.  = 950 Kč      Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

 

Balet pro děti od 6 do 15 let = každé pondělí 17:00—18:30

Baletní technika vedoucí k vědomě správnému držení těla a jeho směrování v prostoru, posílení všech svalových skupin, k rozšíření rozsahu pohybu.

Jednotlivé pohybové prvky baletu jsou rozvíjeny ve formě nácviků krátkých sestav s důrazem na přesnou pohybovou koordinaci, v první pololeté převážně u baletní tyče, ve druhém více „na volnosti“. Držení těla, postavení nohou a pohybová kultura baletu se tak pozvolna stávají běžnou technickou rutinou. Tomu jsou přizpůsobena i ostatní cvičení, zaměřená na zvyšování pohybového rozsahu, koordinaci a flexibilitu, současně s chápáním principů baletní techniky.

Garant: Nicole Dvořáková

Lektor: Zuzana Prokopovičová

Cena:     1.pol. = 1.800 Kč          2. pol.  = 1.600 Kč

               (Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)