Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  10 mladších dětí a 15 starších či pokročilých dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2018 do 15.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 17.-22.9.2018 dle rozvrhu.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.

 

Þ Výuka probíhá na adrese Kostelní 42, Tělocvična u Frigosů.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

 

                                                Balet pro děti od 4 do 7 let = každý čtvrtek 15:00—15:45

                                                Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost                                                              z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost                                                      a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Náplň lekcí zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. V prvním pololetí děti zejména objevují zákonitosti pohybu, tělesnou koordinaci a uvědomují si prostor, k čemuž napomáhá převážně práce na zemi. Od druhého pololetí se již snaží o základy typických tanečních prvků při práci u baletní tyče.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Zuzana Prokopovičová

Cena:     1.pol. = 900 Kč       2. pol.  = 950 Kč      Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

 

JAZZBALLET pro děti od 8 do 12 let = každou středu 16:30—18:00

Baletní technika vedoucí k vědomě správnému držení těla a jeho směrování v prostoru, posílení všech svalových skupin, k rozšíření rozsahu pohybu, za doprovodu moderní hudby a s důrazem na výraz. Propojuje klasickou techniku s mnoha moderními technikami, je základním prvkem muzikálů a často se používá do videoklipů.

Jednotlivé pohybové prvky baletu jsou rozvíjeny ve formě nácviků krátkých sestav s důrazem na přesnou pohybovou koordinaci. Správné držení těla, postavení nohou a pohybová kultura baletu se tak pozvolna stávají běžnou technickou rutinou. Jednotlivá cvičení zaměřená na zvyšování pohybového rozsahu, koordinaci a flexibilitu, současně s chápáním principů baletní techniky, jsou okořeněna contemporary dance (techniky Graham, Limon, Duncan), které ve spojení tvoří základ pro všechny jevištní podoby moderního tance. Cílem je všestranný tanečník pro muzikály, klipy, součastná divadla.

Garant: Nicole Dvořáková

Lektor: Zuzana Prokopovičová

Cena: 1.pol. = 1.800 Kč 2. pol.  = 1.600 Kč

(Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)