Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  10 mladších dětí a 15 starších či pokročilých dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2018 do 15.9.2018 nebo do naplnění kapacity.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 17.-22.9.2018 dle rozvrhu.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 17.9.2018 do 17.6.2019.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2018 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

Þ Zájemci o start na soutěžích by měli chodit i na tréninky jazz dance, kde se prohlubuje rozsah pohybu a kvalita jevištního projevu.

 

                                                Balet pro děti od 4 do 7 let = každý čtvrtek 15:00—15:45

                                                Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost                                                              z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost                                                      a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Náplň lekcí zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. V prvním pololetí děti zejména objevují zákonitosti pohybu, tělesnou koordinaci a uvědomují si prostor, k čemuž napomáhá převážně práce na zemi. Od druhého pololetí se již snaží o základy typických tanečních prvků při práci u baletní tyče.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Zuzana Prokopovičová

Cena:     1.pol. = 900 Kč       2. pol.  = 950 Kč      Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

 

Balet pro děti od 8 do 12 let = každou středu 15:45—17:00

Baletní technika vedoucí k vědomě správnému držení těla a jeho směrování v prostoru, posílení všech svalových skupin, k rozšíření rozsahu pohybu.

Jednotlivé pohybové prvky baletu jsou rozvíjeny ve formě nácviků krátkých sestav s důrazem na přesnou pohybovou koordinaci, v první pololeté převážně u baletní tyče, ve druhém více „na volnosti“. Držení těla, postavení nohou a pohybová kultura baletu se tak pozvolna stávají běžnou technickou rutinou. Tomu jsou přizpůsobena i ostatní cvičení, zaměřená na zvyšování pohybového rozsahu, koordinaci a flexibilitu, současně s chápáním principů baletní techniky.

Garant: Nicole Dvořáková

Lektor: Zuzana Prokopovičová

Cena:     1.pol. = 1.800 Kč          2. pol.  = 1.600 Kč

               (Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)