Domů

Přihlášky, organizace pololetí

 

Þ Kapacita lekcí je  15 dětí. Přihlášky přijímáme od 15.6.2017 do 15.9.2017 nebo do naplnění kapacity.

 

Þ Ukázkové hodiny probíhají v týdnu 11.-15.9.2017 ve výše uvedených dnech a časech.

 

Þ Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin od 11.9.2017 do 22.6.2018.

 

Þ Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis bude zveřejněn v září 2017 a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.

 

Þ Zájemci o start na soutěžích by měli chodit na tréninky dvakrát týdně—v úterý 17:00—18:30 a ve čtvrtek 16:00—17:00 hod. (Ve čtvrtek se jedná o speciální vyhrazenou lekci pro soutěžní přípravu.)

 

 

Jazz Dance pro děti od 6 do 10 let = každé úterý 16:00—17:00

Prostřednictvím pohybových cvičení, her  a etud si děti užívají radost z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, procvičují pohybovou paměť a seznamují se s nejrůznějšími moderními tanečními styly.

Základy Jazz dance kombinujeme s uvolněnějšími technikami moderního (neboli scénického) tance. Více se zde pracuje se zemí (převaly, kontrakce, zdvihy, pády) a důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie.

Garant a lektor: Nicole Dvořáková

Cena:     1.pol. = 1.206 Kč     2. pol.  = 1.273 Kč  

Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

 

Jazz Dance pro děti od 10 do 15 let = každé úterý 17:00—18:30

Jazz dance není již ve své dnešní podobě jen tanec, který je spojen s filmovou a muzikálovou tvorbou, a netančí se jen na typicky jazzovou hudbu. Dnešní Jazz dance, někdy označován i jako Modern Jazz, užívá mnoho prvků z tradičních tanečních technik (baletu, graham, lemon), ale kombinuje je se současnými tanečními techniky, improvizací a nezapomíná na obsah.

Během roku jsou lekce rozděleny do 4 bloků, v nichž se věnujeme jedné z tradičních technik. Součástí každé lekce je prostor pro improvizaci a taneční etudy zaměřené na výraz a sdílení pocitů a nálad. Díky nácviku základních tanečních technik je Jazz velmi vhodný pro toho, kdo se chce věnovat novým tanečním stylům. V Jazzu totiž najde základy všeho, co bude později potřebovat.

 

Garant a lektor: Nicole Dvořáková

Cena:     1.pol. = 1.800 Kč          2. pol.  = 1.900 Kč

               (Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)