Balet

Balet pro děti od 4 do 8 let 

každý čtvrtek 14:45 – 15:30

Prostřednictvím pohybových cvičení a her si děti užívají radost z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě, učí se udržet pozornost a seznamují se s výrazy z taneční a baletní techniky.

Náplň lekcí zahrnuje jak taneční průpravu, tak základy klasické taneční techniky a prvky moderního tance s důrazem na správné držení těla, zvyšování rozsahu pohybu a rozvíjení pohybové paměti. V prvním pololetí děti zejména objevují zákonitosti pohybu, tělesnou koordinaci a uvědomují si prostor, k čemuž napomáhá převážně práce na zemi. Od druhého pololetí se již snaží o základy typických tanečních prvků při práci u baletní tyče.

Garant: Zuzana Prokopovičová

Lektor: Nicole

Cena:     1.pol. = 900 Kč       2. pol.  = 950 Kč      Na tyto lekce zajišťujeme převod dětí z MŠ/ZŠ.

Balet pro děti od 8 do 12 let

Každé úterý 14:00-15:00 SPRING Čelákovice

Baletní technika vedoucí k vědomě správnému držení těla a jeho směrování v prostoru, posílení všech svalových skupin, k rozšíření rozsahu pohybu.

Jednotlivé pohybové prvky baletu jsou rozvíjeny ve formě nácviků krátkých sestav s důrazem na přesnou pohybovou koordinaci, v první pololetí převážně u baletní tyče, ve druhém více „na volnosti“. Držení těla, postavení nohou a pohybová kultura baletu se tak pozvolna stávají běžnou technickou rutinou. Tomu jsou přizpůsobena i ostatní cvičení, zaměřená na zvyšování pohybového rozsahu, koordinaci a flexibilitu, současně s chápáním principů baletní techniky.

Garant: Nicole Dvořáková

Lektor: Zuzka

Cena:     1.pol. = 1.800 Kč          2. pol.  = 1.600 Kč

               (Po dohodě možno hradit 450 Kč měsíčně.)

image1839

Přihlášky, organizace pololetí

  • Kapacita lekcí je  10 mladších dětí a 15 starších či pokročilých dětí.
  • Výuka probíhá každý týden kromě státních svátků a školních prázdnin
  • Během roku připravujeme víkendové akce, lyžařský výcvik, soustředění, účastníme se soutěží. Rozpis a průběžné aktuality najdete nejen na těchto stránkách, ale i na facebooku.
  • Zájemci o start na soutěžích by měli chodit i na tréninky jazz dance, kde se prohlubuje rozsah pohybu a kvalita jevištního projevu.